SENSORIMOTORINEN KARTOITUS JA SENSOVALMENNUS


Sensorimotoriikka on osa toiminnallisen neurotieteiden alaa. Sillä tarkoitetaan aistien, aivojen, tukirangan ja hermolihasjärjestelmän poikkitieteellistä toimintaa.

Sensorimotorisessa kartoituksessa fyysisten testien avulla testataan jokaisen oma hermostotyyppi. Testin avulla sinulle selviää omat luontaiset vahvuutesi kuten esimerkiksi, miten tuotat optimaalisesti voimaa, miten sinun kuuluu askeltaa ja juosta ja miten treenaat oman hermostosi mukaisesti ja näin vältyt vammoilta.

Sensomotoriikan ajattelutavan mukaan yksilöllisillä eroilla pystytään vaikuttamaan oppimisen tehokkuuteen ja suorituskykyyn. Sensovalmennus yhdistää yksilön kognitiiviset, emotionaaliset/mentaaliset sekä motoriset ominaisuudet. Sensomotorista valmennusta käytetään niin urheilijoilla kuin yrityselämässäkin.


Sensomotorisesta kartoituksesta ja sensovalmennuksesta pääset lukemaan lisää alla olevasta linkistä:

Sensovalmennus - suorituskyky pois lentokonetilasta